На 18 май стартира класирането за прием в първи клас

Кандидатстването в първи клас за новата учебна година в Русе стартира в 10 ч. на 18 май, като системата ще бъде отворена за регистрация на заявления до 23:59 ч. на 29 май. Първото класиране ще бъде обявено на 1 юни, а записването на приетите деца ще се извършва от 2 до 6 юни в избраното училище. Следват още две класирания – на 15 и 24 юни. След приключване на третото класиране родителите на незаписаните деца могат да подават заявления за записване в училищата, в които има останали свободни места.

В 17 училища на територията на град Русе приемът ще се осъществява посредством електронна система за прием в първи клас, достъпна на https://school.ruse-bg.eu/.

Заявление за кандидатстване в първи клас може да бъде подадено и на хартиен носител в избраното от родителите училище по първо желание, в срок до 29 май. Важно условие е подаването само на едно заявление – по интернет или на хартиен носител, защото системата не позволява въвеждане на второ заявление за едно дете.

Критерият с най-голяма тежест за прием е местоживеенето на детето, като най-голям брой точки получават тези с настоящ или постоянен адрес над 3 години в съответния район.

Електронно централизирано класиране и записване на деца в първи клас ще се проведе за пети път в Русе. През 2017 г. Община Русе въведе единна система за прием в първи клас, която през 2018 г. прерасна в електронна система, с цел да бъде създадена по-ефективна организация на приема на учениците и да се спести време на родителите и администрацията.

Готов е и графикът на дейностите за прием в първи клас на територията на Община Русе. Днес ще бъде публикуван в електронната система за прием в сайта на Община Русе, а до няколко дни и на интернет страниците на всяко училище и информационните табла за родителите. Очаква се в първи клас на територията на общината да постъпят около 1100 деца.

 Децата, които към кампанията за прием в първи клас притежават постоянен или настоящ адрес в малките населени места на територията на  Община Русе и град Мартен и желаят да кандидатстват за прием в общинско училище на територията на град Русе, следва да подадат документи на място в отдел „Образование, спорт и младежки дейности“ на адрес ул. „Цариброд“ № 3. На същия адрес могат да се отнасят и въпроси във връзка с приема и при затруднения с попълване на заявлението за кандидатстване.

 Снимка на Деня

Прогноза за времето в Плевен и областта - 5 май