Прозрачността на обществените поръчки дискутираха експерти

Експерти от Областна администрация – Русе участваха в работна среща в Разград, на която бяха обсъдени редица инициативи за партньорство между областните администрации от Северен централен район и браншови асоциации. Домакин на срещата бе областният управител на Разград д-р Деян Димитров. Фокусът на инициативата беше върху възможността за създаване на механизми за повишаване прозрачността при провеждане на обществени поръчки, включително и в строителния сектор.  Възникна и предложение за разделяне на предмета на обществените поръчки, така че да могат да участват повече фирми. Дискутирани бяха и възможностите за понижаване на праговете на рамковите договори, както и спецификите при провеждането на ин-хаус процедури. Специално внимание бе отделено на това, че не трябва да се смесват строителни и нестроителни дейности. От Камарата на строителите в България вече са провели онлайн обучение със строителни фирми, за да ги запознаят отблизо с процедурата и възможностите за успешното им кандидатстване като се очаква да се състоят още редица подобни обучения с малките фирми. Целта е те да бъдат по-добре запознати с условията за кандидатстване и съответно да бъдат насърчени да участват в различни процедури. Подробности пред експертите бяха представени от председателите на Камарата на строителите в Разград и Габрово инж. Михаил Драганов и инж. Мария Башева. Особено внимание предизвика реализирането на проекта „Заедно за по-прозрачни обществени поръчки в строителния сектор“ на Камарата на строителите в България. Договорено беше Областните администрации в Габрово и Разград да бъдат сред пилотните институции, в които за първи път ще бъде създаден и тестван на практика механизъм за прозрачност в работата на институциите по отношение на обществените поръчки, който след това да се приложи в цялата страна. Обмисля се и вариантът към пилотния проект да се включи и Областната управа в Русе. В този контекст, една от темите на дискусията беше възможността за повишаване на прозрачността и отчетността при обявяването на обществените поръчки на местно ниво. На работната среща бяха споделени и множество добри практики спрямо провеждането и ефективността на областните съвети и комисии, както и проследяването на изпълнението на взетите на тях решения. Областната управа в Русе беше дадена като добър пример за това, че заседава по конкретни проблеми, което носи потенциал за по-голяма ефективност и, че същите тези комисии биват моментално оповестявани, което пък от своя страна е водещ фактор за прозрачността за действията на регионалната власт.

 Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)