Дискусионен форум проведе детска градина "Червената шапчица"

Животът

26-03-2022, 07:00

Автор:

Ruseutre.bg

Всичко от Автора

Още по Темата:

12 февруари е Ден на Дарвин и Ден на Червената ръка

Експерти от Областната администрация и Общината в Русе се включиха в дискусионен форум, посветен на по-ефективната работа с родители от различните етноси в мултикултурната образователна среда. Събитието се реализира от детска градина „Червената шапчица“, като домакин бе директора на образователната институция Теменужка Тодорова. Освен чисто теоретични аспекти бяха разгледани и много практически такива. Сред тях бяха възпитанието на децата в дух на толерантност, добронамереност и човечност чрез различни интерактивни игри и техники. Участниците в дискусионния форум имаха възможността да споделят своя опит, впечатления и мнения. Присъстващите трябваше да търсят общи черти, характерни за родителите и учениците от детската градина и се обединиха около тезата, че страните в образователния процес трябва да са преди всичко партньори и да работят съвместно в полза на децата, а не както практиката сочи често поради различни обстоятелства да се стига до противопоставяне на родители и педагози. Предстоят още три срещи от подобен характер, както и провеждането на фестивал на талантите. Част от събитията включват и активното участие на родителите на деца от детската градина. В детската градина са създадени общо четири клуба, които целят насърчаването на екипната работа и изграждането на доверие между родители, деца и преподаватели. Сред съвместните събития са направата на видеоклип със снимки на част от децата и техните бащи, показващ някои от най-забавните им моменти, както и приготвянето на закуска за шампиони. Тя е трябвало да бъде едновременно достатъчно атрактивна и полезна. Не по-малко внимание се отделя и на благотворителни инициативи. Някои от тях са включвали изработването сурвачки, както и поздравителни картички по случай 1 март и други празници.

Инициативата бе част от проект „Семейството – ключов партньор и фактор за ефективна образователна интеграция на децата в детската градина“, който се реализира от детска градина „Червената шапчица“. Неговата цел е пълноценна социализация на децата от етническите малцинства, гарантиране на равен достъп до качествено образование на децата, утвърждаване на интеркултурното образование като неотменна част от процеса на модернизация на българската образователна система, както и съхраняване и развиване на културната идентичност на децата от етническите малцинства.

 Снимка на Деня

Щрихи от Плевен