Седем стажантски позиции обяви Областна управа

Седем стажантски позиции предстои да обяви Областната управа в Русе. Инициативата е под егидата на Министерски съвет и е част от Централизираната кампания за студентски стажове в държавната администрация за настоящата година.

Желаещите да кандидатстват могат да бъдат студенти от страната и чужбина, които са с непрекъснати студентски права и са в процес на обучение към момента на провеждане на стажа. Това обстоятелство се удостоверява с уверение от съответното висше училище в първия ден на стажа или друг документ от учебното заведение, когато студентът се обучава извън България. Студент, който не може да представи документ, удостоверяващ студентски права, не може да започне и стаж по програмата.

По принцип стажът е от 10 до 45 дни, но в случая Областна администрация се е спряла на възможността за едномесечни стажове. Разбира се, при непредвидени ситуации срокът би могъл да бъде удължен. Желаещите да се запознаят отблизо с работната среда в Областната управа трябва да са студенти в едно от следните четири професионални направления – „Право“, „Икономика“, „Администрация и управление“ или „Архитектура, строителство и геодезия“. За последните две сфери е осигурено по едно стажантско място, като за направление „Право“ местата са четири – съответно по две във всяка от двете дирекции на администрацията. За икономистите също има две предвидени места. Двама от стажантите в направление „Администрация и управление“ и „Икономика“ ще могат да стажуват и в PR-отдела. За там възможносите за стажуване са през месеците юли и септември. Четири от позициите – две по право и една по икономика и администрация ще бъдат в периода от 1 до 31 юли. Останалите стажове ще бъдат в периода през септември.

Участието в стажовете не се заплаща на студентите, но след успешно приключване на практиката си те получават сертификат. Кандидатстването ще може да се проведе в периода от 30 март до 8 май включително. То ще се извършва изцяло онлайн чрез регистрация на: http://staj.government.bg/, както и чрез последващо решаване на тест, разработен на национално ниво. Той се състой от 23 въпроса, на които трябва да бъде отговорено в рамките на максимум 40 минути. Резултатът се изчислява автоматично и веднага след приключване на теста е виден за студента. Преминалите успешно ще бъдат поканени на интервю в Областна администрация Русе.

Детайлна информация относно условията за кандидатстване и целия процес, свързан със стажа, може да бъде прочетена отново на: http://staj.government.bg/. От 2012 година успешно се реализира Програмата за студентски стажове в държавната администрация, като близо 3500 стажанта са провели стаж в различни административни структури.

Припомняме, че за последните години Областната управа в Русе винаги е участвала в подобен род инициативи, а ръководството на администрацията продължава да работи активно за реализацията на младите хора. От 2017-а насам Областна администрация Русе е осигурила временна заетост на повече от 45 души по различни местни и национални програми. Сред тях са „Старт на кариерата“, „Квалифицирани кадри за бизнеса“, Регионална програма за заетост, „Крос – Би“ и още много други, като при възможност специално внимание е отделяно и на обучението и заетостта на хората с увреждания. По този начин ръководството на администрацията демонстрира и своята висока социална отговорност.

 Снимка на Деня

Щрихи от Плевен