Започва приемът на проектни предложения за развитието на общината

Община Русе дава възможност на русенци да подадат свои конкретни проектни предложения за развитието ѝ в периода 2021-2027 г., съобщиха от Бялата сграда. Инициативата е свързана с разработването на Плана за интегрирано развитие на община.

Идеите ще могат да бъдат попълнени в специално създадените за целта проектни фишове. Те  ще се разпространяват сред заинтересованите страни - представителите на местния бизнес, образователни, социални, здравни, културни, спортни и други институции, граждани и НПО. 

Предложенията ще бъдат събрани и обобщени и Община Русе призовава русенци да бъдат активни и да споделят идеите си за проекти, които ще повлияят положително за развитието ѝ в следващите няколко години.

 Снимка на Деня

Щрихи от Плевен