Предстои публичното обсъждане на бюджет 2022

На 29 март (вторник) от 17:30 часа в Пленарната зала ще се състои публичното обсъждане на бюджета на Община Русе за 2022 г.

Община Русе кани местната общност да вземе активно участие в обсъждането.

Становища и предложения по проекта за общински бюджет се предоставят в деловодството на Общината или по електронна поща на имейл: mayor@ruse-bg.eu, не по-късно от 25.03.

За постъпилите становища и предложения, направени по време на публичното обсъждане, ще бъде съставен протокол, който ще се приложи като неразделна част от проекта на бюджет при внасянето му в Общинския съвет.

Проектът на бюджет за 2022 г. на Община Русе ще бъде публикуван на интернет страницата на Общината: www.obshtinaruse.bg.

 Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)