Акад. Белоев: Направихме още една стъпка към създаването на Европейски университет

Животът

19-03-2022, 08:00

Автор:

Ruseutre.bg

Всичко от Автора

Още по Темата:

Акад. Христо Белоев се срещна с украинските студенти

Ректорите и президентите на 10 европейски висши училища, сред които и Русенският университет, подписаха Конвенция за създаването на Европейски трансграничен университет АКРОС.
Предприетата стъпка е във връзка с подготвяното проектно предложение по поканата за Европейски университети – Партньорства за върхови постижения, публикувана в края на м. ноември 2021 г. Партньори в проектния алианс, който се ръководи от Технологичен университет Кемниц, Германия, са: Технологичен университет Бялисток, Полша, Университет Крайова, Румъния, Университет Жирона, Испания, Университет Лейда, Испания, Университет Нова Горица, Словения, Университет Перпинян, Франция, Технологична академия в Резекне, Латвия, Русенски университет, България и Университет Удине, Италия. (Поредният номер на университетите в партньорското споразумение следва азбучния ред на съответните градове на английски език). Градовете на два от университетите в консорциума – Кемниц и Нова Горица – са обявени на Европейски столици на културата 2025 г.
Виртуалната среща на ректорите на 10-те висши училища беше открита от президента на Технологичен университет Кемниц проф. д-р Герд Строхмайер, който отбеляза, че със създаването на университетската мрежа АКРОС партньорите не само подчертават важността на международното сътрудничество във висшето образование, но и дават импулс на успешния трансграничен трансфер и обмен на идеи и инициативи. Вицепрезидентът на ТУ Кемниц проф. д-р Максимилиан Ейбл, който беше модератор на събитието, подчерта, че през последните две години партньорите в консорциума са инвестирали много труд и усилия, за да интензифицират своето сътрудничество и да оформят обща визия за Европейския трансграничен университет. В своята презентация на проектното предложение проф. Ейбл обобщи постигнатото до този момент от партньорския консорциум, като съсредоточи вниманието си върху състоялата се стратегическа среща на партньорите в Кемниц през септември 2021 г. и съвместно организираните European Cross-Border Doctorials и Winter School program.
Проф. Ейбл очерта стратегическите приоритети на Европейския трансграничен университет АКРОС, а именно: ефективно трансгранично, транснационално и интеррегионално сътрудничество в областта на висшето образование и изследванията; подготовка на професионалисти чрез съвместни образователни програми и създаване на професионални общности (communities of practice), които да посрещат предизвикателствата на бъдещето в своите трансгранични региони и в европейски контекст; изграждане на силни и постоянни връзки с регионалните екосистеми и всички заинтересувани страни; позициониране на университетите като движещи сили на регионалното развитие във всички негови сфери и аспекти.
Отличителна характеристика на всички университети, включени в консорциума, е, че те се намират в трансгранични региони и са запознати с предизвикателствата пред тяхното развитие: икономически и социални неравенства, езикови и културни бариери. Изследване от 2016 г. за пространственото и кохезионното развитие в Европа показва, че трансграничните региони в ЕС обхващат 40 % от територията и 30 % от населението и брутния вътрешен продукт, което е безспорно доказателство за значимия потенциал, съдържащ се в идеята за Европейски трансграничен университет. Под мотото „Колаборативно лидерство в трансграничните територии“, АКРОС си поставя за цел да формира общо европейско образователно пространство за над 100 000 студенти и почти 10 000 преподаватели и служители, като послужи като модел за други трансгранични региони и перспективното европейско регионално развитие.
Като участник в срещата, акад. Христо Белоев - ректор на Русенския университет представи постиженията на университета и неговите лидерски позиции в трансграничния българо-румънски регион и Дунавското пространство. С подписа си под Конвенцията за създаване на Европейския трансграничен университет АКРОС, акад. Белоев потвърди амбициите и приоритетите на академичната общност на Русенския университет за национално и международно лидерство в образованието, науката, иновациите и регионалния растеж.


Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"