„Топлофикация-Русе“ e спазила сроковете при изграждане на депото за отпадъци

„Топлофикация-Русе“ АД e спазила сроковете при изграждане на депото за неопасни отпадъци. Това установи проверка на РИОСВ-Русе в края  на февруари. Тя е осъществена  във връзка с изпълнение на условие в комплексното разрешително на дружеството.

Съгласно съгласуван проект за „Изграждане на ново депо за неопасни отпадъци и площадка за предварително третиране на неопасни отпадъци на територията на съществуващия сгуроотвал на ТЕЦ „Русе-Изток“ е изградена  площадка за предварително третиране на  отпадъците (пепел), с три броя утаители, резервоар за инфилтрата, както  помпена станция и оросителна система. Изградени са и две клетки от новото депо.

Новото депо е осъществено след полагане на долен изолиращ екран – геомембрана, предпазен пласт, нетъкан геотекстил, геомрежа, трошено-каменна настилка, дренажна система върху старото съществуващо депо.

Отпадъците от дейността на топлофикационното дружество се довеждат с вода до депото и попадат в утаителите за предварително третиране. Изграждането на оросителна система ще въпрепятства запрашаването на въздуха. След утаяването на пепелта (сгурията), водата ще се връща отново в инсталацията на топлофикационното дружество.

 Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)