Новатори и творци от 5 държави създават експериментално творчество чрез високи технологии

Проектът „Младежки транснационален хъб за творци и новатори“ е пространство за младежко творчество в широкия аспект на образованието, изкуството и културата. Проектът се изпълнява от Сдружение ,,МИА – Мениджмънт. Изкуство. Анимации.“, финансиран по Договор № 2020-1-BG01-KA227-YOU-094981 на Програма ЕРАЗЪМ +, първата от поредица мерки на ЕС, насочени към последиците в културния сектор в разгара на пандемичната криза.

Дефинирана от ЕК, целта на програмата е всяко творчество да намери своя цифров аналог посредством дигиталната ера, за да не се изгуби нито една идея, нито едно младежко достижение в условията на ограничения, свързани с COVID-19. Като следва тази гледна точка, проектът прави една крачка повече - да не се изгуби нито един млад човек в новия обществен ред на редуващи се периоди на активност и изолация, които идват и си отиват с непредвидим хоризонт и последователност, а това поставя редица предизвикателства пред планирането, целепоставянето, желанията и мечтите.

Младежкият транснационален хъб изгражда мрежи за стратегическите партньорства между организации от различни държави. Техните младежки екипи, включени в проекта,  обследват, експериментират, тестват търсейки най-добрия начин за включване на цифрови и онлайн технологии за локално и глобално общуване чрез култура и изкуство, без да се нарушава основната човешка потребност за близост, топлота и емоционалност.

Младежкият транснационален хъб ще създаде творчески продукти с отворен достъп за приложение и общуване. Проектът се изпълнява в две фази – транснационални срещи и образователна кампания. Под наслов „Творци на своя свят“ в рамките на първата фаза се проведоха две основни и множество общи и групови срещи в електронна среда с участниците от всички държави с подтеми „Да композираме живот на чисто“ и „В един бронтобайт да се изобретим отново“. Виртуалните срещи бяха наситени с игрови елементи, за да създадат добра атмосфера за взаимодействие. Участниците създадоха емоционална връзка и положиха фундамента за своите творчески търсения, да изградят мрежа за дигитален обмен на изкуство и възможности за потребяване на културни продукти със съвременните подходи на виртуалното общуване.

Първата фаза на проекта ще завърши в столицата на Италия - Рим с присъствени събития в периода 30 април – 4 май 2022 година. Домакин ще бъде партньорската организация от Италия „Fattore K.“, която представлява театър и театрална трупа. 40 младежи от България, Гърция, Румъния, Унгария и Италия ще тестват на сцената на държавния театър в Рим иновативни творчески решения, които ще улесняват културните дейци да развиват изкуството и публиките чрез комбиниране на реално и дигитално общуване.

Втората фаза на проекта също е в развитие. Нейната програма предвижда образователна кампания, разпределена в три модула. Първите два вече се изпълняват в електронна среда, а финалният ще се състои присъствено в България в началото на месец юли. Образователната кампания е концептуално конструирана под формата на тренинги и лаборатории за нестандартни решения, озаглавени „заТВОРЕНИ за ТВОРЕНЕ“ в контекста на рестриктивните здравни мерки и локдаун. Така проектът композира хармонични действия между различни организации, за да се насърчат хората от днешните и бъдещите поколения да бъдат новатори и творци на своя свят.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"