БДЖ и Корабния откриват жп паралелка с дуална форма на обучение

„БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД и Професионална гимназия по речно корабостроене и корабоплаване (ПГРКК) в гр. Русе подписаха договор за откриване на жп паралелка с дуална форма на обучение в елитната гимназия. През новата учебна година гимназията ще открие прием за обучаване по професията „Техник по железопътна техника“ със специалност „Локомотиви и вагони“. По този начин съвместното сътрудничество между БДЖ и ПГРКК - гр. Русе дава ясна заявка за развитие на намеренията за изграждане на единна транспортна мрежа и обединяване на усилията на речния и железопътния транспорт.

За записаните в тази паралелка ученици ще се осъществява придобиването на квалификации по застрашени професии, които са с ключово значение за дейността на железопътния превозвач. За допълнително стимулиране на учениците и за поддържане на интереса им към дуалната форма на обучение в сферата на железопътния транспорт се предлагат стипендии за висок успех и минимален брой неизвинени отсъствия. Подобен финансов стимул и обучението в дуална форма предпоставя системно усвояване на знания и последователност в овладяването на професионални умения по специалността. Това способства за изграждането на трудови навици и ангажираност на учениците още в началото на кариерата им. Освен стипендиантски програми, от които възпитаниците ще могат да се възползват, „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД предлага възможности за преквалификация след дипломирането за други правоспособности и продължаващо обучение във висшите училища.

ПГРКК - гр. Русе е четвъртата гимназия, която се присъединява към проекта „Заедно напред“ и открива жп паралелка с дуална форма на обучение. В такива паралелки вече се обучават ученици в Мездра, София и Горна Оряховица, като младите специалисти от първия випуск в специализираната паралелка на Професионалната гимназия по механизация на селското стопанство /гр. Мездра/ вече са назначени на трудови договори в локомотивно депо Мездра. Това е част от дуалната форма на обучение, след като учениците преминаха практическо обучение по производствена практика при своя първи гимназиален етап на обучение.

Следващата цел за осъществяване на сътрудничество при обучаването на кадри за железопътния транспорт е Русенския университет „Ангел Кънчев“, с ръководството на който екипа на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД вече проведе предварителни разговори.

Създаването на бъдещи професионални кадри в железопътния транспорт е една от приоритетните задачи на БДЖ. Дружеството подкрепя професионалното обучение и образование на ученици, като по този начин се изгражда здрава основа за успешно развитие на железопътния превозвач като бъдещ потенциален работодател.

 
 


Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)