Междуведомствената областна комисия в сферата на екологията възобновява работа

Междуведомствената областна комисия в сферата на екологията възобновява дейността си. Тя ще бъде ръководена от областния управител Анатоли Станев. Комисията ще се занимава с установяването и премахването на нерегламентирано съхранявани опасни отпадъци на територията на региона, в случай че такива бъдат открити. Също така ще се контролира дейността на промишлените предприятия, които са потенциални причинители на интензивно миришещи вещества. Ще се следи и за всякакви други замърсители, които по някакъв начин биха застрашили останалите компоненти на околната среда, като води и почви.

Комисията ще работи и в сферата на трансграничното сътрудничество, най-вече с Румъния. Идеята е да се поддържа постоянен контакт с институциите от северната ни съседка и веднага при забелязване на задимяване да се сигнализира Окръжния инспекторат за извънредни ситуации „Влашка“, така че да се локализират максимално бързо евентуални запалени стърнища. Станев ще отправи искане към румънската страна за навременно овладяване на подобен род ситуации и предприемане на необходимите мерки за борба и недопускане на умишленото палене на стърнищата. За тази дейност ще се разчита на заместник областния управител Людмил Христов и изпълнителния директор на Асоциация „Еврорегион Данубиус“ Лили Ганчева.

Освен Областната администрация, в комисията влизат още Регионалната инспекция по околната среда и водите, РЗИ, Дирекция „Инспекция по труда“, Регионалната дирекция за национален строителен контрол, Регионалната дирекция по пожарна безопасност и защита на населението, Териториална дирекция за национална сигурност, Териториална дирекция Митница – Русе и Областната дирекция на МВР.Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)