Платформа за деца с увреждания ще бъде монтирана в русенското училище „Тома Кърджиев“

Община Русе е одобрена по Проект „Красива България“ към мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“. Предвижда се по програмата да се извърши монтаж на хидравлична платформа (тип асансьор) за осигуряване на достъпна среда за ученици с двигателни затруднения в ОУ „Тома Кърджиев“ в Русе. Общият бюджет на проектното предложение е 113 090 лв., от които 66 723 лв. финансиране от бенефициента и 46 367 лв. съфинансиране от Министерството на труда и социалната политика.

Дейностите по проекта следва да приключат в рамките на тази година.

За Община Русе е приоритет осигуряването на качествено образование за всички деца. Администрацията се е заела със задачата да търси възможности за изграждане на асансьори и в учебните заведения, с които да се гарантира в пълна степен предоставянето на равни възможности за всички ученици.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен