Съветниците гласуват опрощаване на дългове на футболния "Дунав"

Животът

14-02-2022, 10:00

Автор:

Ruseutre.bg

Всичко от Автора

Още по Темата:

Черно море победи Дунав Русе в контрола

На предстоящата сесия през февруари съветниците ще гласуват опрощаане на дългове на футболния клуб "Дунав". Предложението е внесено от общинския съветник Елисавета Досева от БСП.

В Общински съвет – Русе е постъпила молба вх. № 65/03.02.2022г. от ПФК Дунав ЕАД за опрощаване на задължение, което клубът има към ОП „Спортни имоти“. Задълженията, които футболният клуб е имал към общинското предприятие са били на обща стойност 38 250 лева с включен ДДС. Задълженията са натрупани в периода 15.07.2019 г. – 14.07.2020 г. и представляват дължими суми за ползване на Градския стадион при провеждане на срещите от „А“ професионална футболна група. Цените са определени в чл. 59, ал. 1, т. 51.3.1 от Наредба № 16 за определянето и администрирането на  местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе.

С Решение № 299, прието с Протокол № 13/22.10.2020 г. Общински съвет – Русе е дал съгласие кметът на Община Русе да издаде разрешение за разсрочване на задължението в общ размер от 38 250 лева с включен ДДС, което ПФК Дунав ЕАД има към ОП „Спортни имоти“ до 15.03.2027 година, с начална вноска 250 лева и месечни погасителни вноски от 500 лева, платими на всяко 15-то число на съответния месец. Според Решението в случай, на просрочие на коя и да е от погасителните вноски задължението става изцяло изискуемо и подлежи на плащане в пълен размер. В изпълнение на това решение задължението на клуба е разсрочено. Видно  от молбата на клуба са разплатени общо 4 750 лева, като остатъкът е 33 500 лева.

Към молбата са изложени подробни мотиви за исканото опрощаване. На първо място това е значителното повишаване на цените на енергоносителите. Това е завишило разходите на клуба, тъй като тренировките на детските формации се извършват основно вечер, поради заетостта на децата в училище и необходимостта от синхронизиране на тренировъчния график спрямо техните учебни ангажименти. Тренировките се провеждат на електрическо осветление. На второ място от клуба изтъкват, че част от важните партньори, с които ФК Дунав ЕАД е сключил договори, са изпаднали в забава, като тези дългове са били отсрочени или разсрочени. От клуба са предприети различни мерки, за да може есенния полусезон да бъде завършен нормално, в резултат на което всички формации са завършили първенствата без проблеми.

От футболния клуб възнамеряват, в случай, че задължението бъде опростено, да инвестират спестената сума от дълга за годината /6 000 лева/ в погасяване на увеличените оперативни разходи в школата и клуба, както и в организацията на мащабен детско-юношески турнир, който да се проведе в гр. Русе на 6, 7 и 8-ми май по случай празника на града.

Задължението не е за местна такса, а за цена на услуга. По тази причина вземането, което общината, чрез ОП „Спортни имоти“ има спрямо ФК Дунав ЕАД  по своя характер е частно, а не публично общинско вземане, тъй като не попада сред предвидените в чл. 162, ал. 2 на ДОПК публични вземания /държавни и общински/. Според чл. 108 от Закона за задълженията и договорите задължението се опрощава, ако кредиторът се откаже от вземането си чрез договор с длъжника. По своята същност опрощаването е разпореждане с имущество. Според чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА общинският съвет взема решения за разпореждане с общинско имущество, която норма го прави компетентния орган, който да се произнесе по направеното от ФК Дунав ЕАД искане.Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)