Здравен медиатор с активна дейност в два русенски квартала

Здравният медиатор на Община Русе е извършил патронаж в кв.„Тракция“ и кв.„Средна кула“ през тази седмица. Консултирани са 21 лица с цел превенция на заразяване с COVID - 19 и видовете ваксини, разпространени са информационни брошури.

Още 6 жени са консултирани за медицински услуги извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, а трима младежи за ползите от образованието и професионално ориентиране. 2 лица са консултирани за регистрация в Бюрото по труда. С 11 деца е проведена беседа за превенция на инфекциозни заболявания и Хепатит А.Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)