Стартираха обученията на общинските служители за работа с ГИС-системата

Продължава попълването на Екологичен кадастър на предприятията в Русе

Започнаха обученията на общинските служители за работа с географската информационна система, която ще осигурява на всички русенци свободен достъп до полезна информация. Тя ще представлява портал с интерактивни тематични карти, съдържащи слоеве с актуални пространствени данни за общината от различните сфери на обществения живот - икономика, култура, комунални дейности, строителство, екология, туризъм и др.

За да работят бързо и ефективно с новата система, на представителите на различните общински отдели бе разяснено как да въвеждат, редактират и организират данните в отделните слоеве и карти. Предстоят и обучения за работа със специализирано приложение, даващо възможност на служителите да нанасят информация в системата в реално време и на място, например докато действат по сигнали на граждани.

Достъпът до картите ще бъде безплатен за всички и ще спести време и средства за справки по въпроси от различно естество.

Към момента са изградени картите, свързани с организацията на движението, строително-ремонтни дейности, кадастър и регулационни планове и др. Продължават да се попълват и данните в т.нар. Екологичен кадастър, в който Община Русе е събрала достоверна информация за различните производства в града – вид, местоположение, вещества, които потенциално могат да бъдат отделяни в атмосферата, налагани санкции и др. 

ГИС системата на Община Русе ще бъде непрекъснато обновявана, като целта е да дава все повече проверена и актуална информация на гражданите, да повиши доверието в институцията и да направи по-бърза и ефективна работата на експертите.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен