Проект за иновативна светофарна система ще облекчи трафика по бул. „Липник“

Цялостно обследване на транспортните и пешеходните потоци на Т-образното кръстовище на бул. „Липник“ с ул. „Юндола“ възложи Община Русе на Русенския университет. Проучването се налага  поради нуждата от поетапно проектиране и изграждане на нови светофарни уредби, които да отговарят на нормативната база и ефективно да регулират уличния трафик с минимални транспортни задръжки.

Причината да бъде избрано именно това кръстовище е, че на настоящия етап най-неефективна е работата на намиращия се там пешеходен светофар. Основните причини за това са различната интензивност на транспортните потоци в делничните и почивните дни, както и в различните месеци на годината, и сравнително слабия пешеходен поток извън върховите часове. При работа на светофара през целия ден се образуват непрекъснати задръствания, което от своя страна води до замърсяване на околната среда от изгорелите газове на транспортните средства. По тази причина светофарната уредба работи само в пиковите часове, когато пешеходният поток е по-интензивен.

Съобразно резултатите от обследването и анализа на данните ще се проектира и изгради изцяло нова светофарна уредба със заявка на пешеходеца и с няколко режима на управление. Системата ще разпознава намерението на пешеходците и автоматично ще преминава в режим на зелен светофар, като е предвидена зона за чакащи със заграждение. Самата уредба ще разполага с резервно захранване от фотоволтаичен панел и акумулатор.

Целта на въвеждането на системата е подобряване организацията и безопасността на движението по булеварда, като проектът е пилотен и ще бъде въведен в експлоатация и на други ключови кръстовища след провеждане на успешни тестове.

На територията на град Русе на възлови кръстовища има монтирани общо 29 бр. светофарни уредби, от които две са пешеходни и две с бягащ пешеходец. Конструкциите им са силно амортизирани и се нуждаят от цялостна подмяна, а контролерите не отговарят на изискуемия по наредбите стандарт. Същите работят на твърд режим на управление на автомобилните потоци и са изграждани в периода 1983-1985 година.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен