Откриват изложба "Безсмъртният апостол Гоце Делчев“

Регионален исторически музей - Благоевград отбелязва 150 години от рождението на войводата

С изложба „Безсмъртният апостол Гоце Делчев“ Регионален исторически музей – Благоевград ще отбележи 150 години от рождението на бележития идеолог и войвода на ВМОРО. Фотодокументалната част е съвместен проект на Регионалния исторически музей – Благоевград, Македонския научен институт и Младежкия клуб „Даме Груев“ към института. Тя е изготвена от доц. д-р Александър Гребенаров, д-р Кирил Алексиев и докторант Николета Войнова. В нея е представен жизненият път и идеологическите възгледи на Гоце Делчев за българското националноосвободително движение в Македония и Одринско от края на XIX и началото на ХХ в.
Акцент в изложбата са оригиналните документални, снимкови и печатни материали, излезли изпод перото или свързани с Делчев. Сред тях се открояват писма на Гоце до Никола Малешевски – пунктов началник на ВМОРО в Дупница, писмо до Лазар Киселинчев – един от ръководителите на Костурски район и писмо до войводата Ефрем Чучков. Важно място в експозицията заемат оригиналните портретни снимки на Делчев, някои от които с посвещение, както и последната му фотография от пролетта на 1903 г. със серските дейци пред пещерата Капе. Интерес представляват и печатните издания, посветени на дееца, сред които е първата му биография, написана от Пейо Яворов само една година след гибелта му (1904 г.) и други мемоарни трудове, както и юбилейна периодика.


Снимка на Деня

Щрихи от Плевен