Над 32 000 проверки са извършили горските за година

32 131 проверки са извършили горските в обхвата на „Северноцентрално държавно предприятие“ ДП Габрово през изминалата година сочат справките на предприятието. В това число влизат както инспекциите на сечищата (обектите за добив на дървесина), така и проверките на превозни средства, ловци и други физически лица, извършващи дейности в държавните горски територии в областите Габрово, Велико Търново, Русе, Разград и Силистра.

Проверени са 6 981 превозни средства, 15 060 ловци за спазване на разпоредбите на Закона за лова и опазване на дивеча, както и 3 284 други физически лица, извършващи дейности в държавните горски територии в обхвата на петте административни области. През 2021 г. горските стражари са извършили инспекции на 6 806 обекти за дърводобив. В резултат на контролната им дейност са били задържани 71,72 куб. м. обла строителна дървесина и 470,30 куб. м. дърва за огрев.Задържани са също така и 21 моторни превозни средства, 55 каруци, 5 коня, 35 моторни триони и 15 други инструменти за дърводобив. Съставени са 743 акта за установяване на административно нарушение, 733 от които по Закона за горите и 10 за нарушения на Закона за лова и опазване на дивеча.

Административна област Русе попада в обхвата на Държавно горско стопанство „Бяла“, Държавно ловно стопанство „Дунав“ и частично в обхвата на ДГС „Сеслав“ – гр. Кубрат. През изминалата година горските от тези стопанства са извършили общо 9 990 проверки, в това число 1 229 инспекции на обекти за добив на дървесина. Проверени са 1 343 превозни средства и 1 495 други физически лица, извършвали дейности в горите. 5 923 ловци са проверени във връзка със спазване разпоредбите на Закона за лова и опазване на дивеча. През изминалата година горските от трите стопанства са съставили 236 акта за установяване на административно нарушение, 231 от които по Закона за горите и 5 по Закона за лова и опазване на дивеча. В резултат на контролната дейност, служителите на ДЛС „Дунав“ и ДГС Бяла са задържали 44 куб. м. обла строителна дървесина, 23,6 куб. м. дърва за огрев, 9 МПС, 23 каруци, 3 моторни триони и 6 други инструменти за дърводобив. Във връзка с нарушения на Закона за лова и опазване на дивеча са задържани едно незаконно оръжие, 19 броя други ловни уреди и боеприпаси, както и по 1 брой едър и дребен дивеч.

Дейностите по опазване на горските територии продължават със засилен интензитет и през тази година.

 Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)