Бизнесът се оплаква от недостиг на квалифициран персонал

Недостига на квалифициран персонал и отражението на ковид-пандемията върху текстилния бранш обсъдиха днес заместник областният управител на Русе Синан Хебибов и председателят на съвета на директорите на БТБ България АД д-р Ахим Байерл и изпълнителният директор на компанията инж. Калинка Кирова.

Сред основните проблеми за този бранш се оказва липсата на добре подготвени кадри. Една от причините е продължаващата емиграция в чужбина или столицата. Друг основен проблем е и нежеланието на младите хора, завършващи професионални гимназии, да започнат трудовия си стаж от производството. По време на разговорите беше коментирано и затруднението в намирането на специалисти, които да поддържат машините, тъй като техниката непрекъснато се осъвременява и са нужни образовани и адекватни на технологичните промени хора. Синан Хебибов пое ангажимент да съдейства пред Русенския университет и Регионалното управление на образованието за по-тясно сътрудничество. Идеята е както на студентите, така и на учениците, избрали през периода си на обучение да работят във фирмата, да се осигури възможност за продължаване на кариерното развитие. Още докато се обучават, те ще получават възнгарждание за труда си. Същевременно на място ще се провеждат и допълнителни обучения, които да поддържат служителите в крак с най-съвременните традиции. Същевременно обаче поне на този етап не отпада и възможността за привличане на служители от други държави – най-вече Бангладеш, поради отличните им умения и високата производителност, която те притежават. От управата на фирмата са категорични, че евентуалното наемане на чуждестранни служители по никакъв начин не би довело до спад в заетостта в региона. Напротив очаква се точно обратния процес – повече инвестиции тук и следователно необходимост от повече хора, заети в модната индустрия. Не говорим само за шивачки, а и за дизайнери, моделиери и технолози, въобще експерти в производството на завършен моден продукт.

До края на годината предстои и внедряване в предприятието на нова ЕРП система от най-високо поколение на стойност близо 3 милиона евро. Тя ще спомага за по-доброто управление на цялостния процес. От разговора стана ясно още, че ковид-пандемията е оказала съществено влияние върху бизнеса и е довела до спад в поръчките с близо 50%. В предприятието към момента работят около 600 души, като то се простира на площ малко над 12 000 кв.м.

 

 

 

 

 Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)