Кандидатите да закупят общинско жилище не трябва да имат задължения към бюджета

Община Русе напомня на желаещите да закупят общинско жилище, че заплащането на всички данъци и такси, наеми, актове и глоби до 2021 г. включително, е задължително условие за разглеждане на заявленията им. Кандидатите, за които бъде установено, че не са платили задълженията си към общинския бюджет, ще отпаднат автоматично от класацията.

Общинските служители продължават с изготвяне на класирането на заявителите според критериите, заложени в Наредба № 6 - срок на обитаване на общинското жилище от заявителя, възраст на жилището и вид на конструкцията.

Припомняме, че останалите условия за прием на документи е кандидатите да са наематели на общинското жилище не по-малко от 5 години, да са били изрядни в плащането на сметките си, да са добри стопани, както и срещу тях да няма подадени оплаквания за нарушаване на обществения ред.

Средствата, получени от продажбата на общински жилища, ще се използват за извършване на ремонти в останалите жилища от общия фонд, както и за закупуване на нови имоти.

Кандидатите за придобиване на общинско жилище до този момент са 493. Крайният срок за подаване на документи изтича на 15 февруари 2022 г., като след този срок заявления няма да бъдат разглеждани.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен