Общината апелира за спазване на забраната за паркиране в близост до контейнери

Във връзка със зачестили сигнали за неправилно паркирани моторни превозни средства пред и до контейнери за отпадъци, което е предпоставка съдовете да не могат да бъдат обслужвани, Община Русе апелира гражданите да спазват изискванията на Наредба № 15 на Общински съвет – Русе. Според чл. 4, т. 7 „се забранява паркирането на пътни превозни средства по начин, който би попречил на събирането и извозването на отпадъците и снегопочистването“.

Служители на Община Русе извършват ежедневни проверки на улици и булеварди, както и по сигнали на граждани, и при констатиране на нарушения ще бъдат налагани санкции на собствениците на моторните превозни средства.

При неизпълнение на цитираната разпоредба физически лица подлежат на глоба от 300 до 1000 лв., а едноличните търговци или юридическите лица ще бъдат наказвани с имуществена санкция от 1 500 до 5 000 лв.Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)