Канят за дискусия в Русе министър Гроздан Караджов

Целта на предстоящата среща е да се обсъдят наболели проблеми, свързани с прилагането на Закона за управление на етажната собственост

Екипът на "Професионален домоуправител Русе", съвместно с Общината, организира през февруари работна среща с министъра на регионалното развитие Гроздан Караджов. Целта на предстоящата дискусия е да се обсъдят наболели проблеми, свързани с прилагането на Закона за управление на етажната собственост. За срещата съдействие оказва и Златомира Стефанова – зам.-кмет, в чийто ресор е ОП „Управление на общински имоти“.
"При разговорите с тях достигнахме до извода, че такава среща е жизнено необходима, за да могат етажните собствености да се развиват и да вървят напред", казват от фирмата.
През 2022 година се навършват 13 години от приемането на Закона за етажната собственост. В този период демографската картина на страната се промени драстично и възникнаха проблеми, които към момента на приемането на разпоредбите не са били на дневен ред – все по-бързото амортизиране на сградния фонд, намаляването на хората, които живеят в него, трудното откриване на собствениците, които отдавна не са в страната или вече са починали и нямат наследници. След навлизането на услугата професионален домоуправител е необходимо и нейното точно и ясно регламентиране в закона.
"Смятаме, че е необходима и промяна в начина на вземане на решения в етажната собственост, както и преразглеждане на отношенията между собственици и институции – местна и централна власт. Предлагаме да обсъдим как да се предизвика по-силна ангажираност от страна на собствениците на жилища, както и създаване на механизми за нейното постигане", твърди се още в изявлението.


Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"