Електронен формуляр на Областна управа улеснява образователните институции

Изготвеният от екип на Областна администрация – Русе електронен формуляр за отчет на дейностите по Механизма за обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, бе изпратен в Министерството на образованието. Стандартизираната дигитална бланка е разработена чрез приложение на Google и съдържа над 20 въпроса за попълване. Тя цели да улесни работата на всички участващи институции в процеса по записване и връщане на деца и ученици в учебните заведения в региона. Ключова роля в подготовката на електронната система имаше Десислава Пенчева, която е главен експерт в сферата на образованието в Областната управа в крайдунавския град. Инициативата бе под ръководството на заместник областния управител д-р Стефка Караколева.

„Считам, че обменът на информация за свършеното, освен регулярните срещи на Областния координационен център по Механизма, особено в продължаващата епидемична обстановка, са добра възможност да се подобри, в още по-голяма степен комуникацията и сътрудничеството между институциите, което ще доведе до унифициране на получените данни и по-лесното им обобщаваме и анализиране.

Изготвянето и използването на формуляра цели единствено да подпомогне по-добрата координация и комуникация в работата на институциите, не замества и не припокрива отговорностите, които имат ангажираните страни при работата в Информационната система за реализация на Механизма“, заяви д-р Караколева. Идеята е този формуляр да се представи пред всички областни администрации в страната като водеща добра практика.

Припомняме, че благодарение на съвместните действия на институциите от септември до началото на този месец са обхванати и записани да учат общо 56 деца и младежи в Русенско, което е с близо 70% повече от предходната година. През изминалата година този брой е бил с 23 по-малко. Тогава 33 лица, които са се били отказали или никога преди не са ходили на детска градина или училище, са влезли в класните стаи. Трябва да се отчете и факта, че през 2020-а децата, подлежащи на обхват, са били дори по-малко: 4394, а сега са с над 200 повече. Наблюдава се и намаляване на отпадналите от системата на образованието деца и ученици. Към края на миналия месец тази година броят им е 54. За същия период на миналата година отпадналите ученици са били 64. Децата в задължителна предучилищна и училищна възраст в Русенско, за които има данни, че не посещават учебни заведения или т.нар. деца за обхват са 4625, като 1523 от тях са на възраст между 5 и 7 години. Болшинството от тях или близо 90% са в чужбина. Те попадат в системата, защото до 16-годишна възраст могат да се върнат в България и да продължат обучението си.

По-късно през деня очаквайте информация и за още една добра практика, но този път в сферата на опазването на военните паметници.Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)