Стартира кандидатстудентската кампания в Русенски университет

Приемът на кандидат-студенти в Русенския университет за академичната 2022/2023 година е в 50 специалности от 23 професионални направления в 7 области на висшето образование. Кандидатстудентските изпити за прием се провеждат в две сесии – предварителна и редовна съгласно приложения график.

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА кандидатстудентски ИЗПИТИ

СЕСИЯ

Дата

начало

Изпит

Провежда се в

предварителна сесия

22 януари, събота

 

9:00

- български език;

- биология;

- история на България ;

- математика;

- общотехническа подготовка (ОТП);

- химия;

- икономическа география на България;

- информатика и информационни технологии (ИИТ).

Русе, Силистра, Разград, Видин,

5 февруари, събота

19 февруари, събота

5 март, събота

19 март, събота

2 април, събота

16 април, събота

30 април, събота

редовна сесия

9 юли, събота

9:00

- рисуване.

Русе

- български език.

 

 

 

Русе, Силистра, Разград, Видин

 

9 юли, събота

13:00

- биология;

- история на България;

- математика;

- общотехническа подготовка (ОТП).;

- химия;

- икономическа география на България;

- информатика и информационни технологии (ИИТ).

 

10 юли, неделя

 

9:00

- моделиране.

 

Русе

- оценка на двигателна култура

- английски език;

- английски език;

Силистра

Кандидатите могат да подадат заявки за участие в изпити на място в сектор Прием на нови студенти - корпус 1, етаж 2, стая 1.322.3 или онлайн на адрес https://online.uni-ruse.bg/ (с достъп и през страницата на университета www.uni-ruse.bg) до 2 дни преди определената дата. Изпитите ще се провеждат в Русе, Силистра, Разград и Видин.

При явяване на изпити кандидатите заплащат такса в размер на 50 лв. за един изпит и по 30 лв. за всеки следващ.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"