18 ученици с изявени дарби ще получат финансова награда от Община Русе

Еднократно финансово подпомагане предоставя Община Русе на деца с изявени дарби. Помощта се отпуска за призови класирания на ученици от конкурси в областта на културата, изкуството, науката и спорта, общински и регионални етапи от национални олимпиади, състезания, държавни първенства по различни видове спорт, ученически игри и др, като тази година 18 деца ще бъдат наградени.

Средствата са отпуснати след решение на експертно-консултативна комисия и удостоверени с протокол, като общия им размер е 1810 лв. Те ще бъдат изплатени по банков път или на касата на Община Русе от планираните в бюджета на Община Русе средства за подпомагане на деца с високи постижения в областта на науката, културата и спорта,

Решението е в изпълнение на Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби и е част от общата политика на ръководството на Община Русе за подкрепа и признание на младите русенци и стимулирането им да се развиват свободно в различни области на науката, изкуството и спорта.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"