27 русенци декларираха доходите си за ден

В първия ден на данъчната кампания в офиса на НАП в Русе са получени 27 бр. декларации по чл. 50 от ЗДДФЛ. От тях по електронен път са подадени с ПИК от агенцията – 14 и с електронен подпис - 3, а още 10 с хартиен формуляр в салоните за обслужване на клиенти. Това е значително повече от подадените в първия ден на миналогодишната кампания 8 декларации, съобщиха от НАП.

Данъчната декларация служи за определяне на данъчната основа върху доходите на физическите лица, а самият данък е законово фиксиран на 10%. Декларация по чл. 50 от ЗДДФ подават физическите лица, които имат доходи през изминалата година от: трудови и граждански договори; хонорари; авторство; продажба на имущество; дивиденти; обезщетения, които подлежат на облагане; дейности като едноличен търговец; свободни професии; земеделски стопани; занаяти; наеми; лихви и други. Гражданите, които имат доходи само от трудови правоотношения (по трудов договор), нямат задължение да ги декларират. Все пак данъчна декларация трябва да бъде подадена, ако те са получавали или отпускали заеми, защото законът предвижда облагане на част от сумата над определен праг - в размер на общо над 10 000 лв. или при непогасени остатъци общо над 40 000 лв. от дадени или получени заеми през годината или през предходните пет години. Изключение правят заемите, получени от кредитни институции. Лицата, които нямат задължението да декларират доходите си пред НАП, но искат да се възползват от данъчни облекчения, също трябва да подадат декларация, към която да приложат необходимите документи за получаването на някои от редицата облекчения, предвидени по закон.

Гражданите могат да декларират доходите си по няколко начина: в офис на НАП по постоянен адрес; по пощата; онлайн чрез класифициран електронен подпис (КЕП); онлайн чрез персонален идентификационен код (ПИК). Подаването по интернет предоставя максимално облекчение на гражданите, тъй като НАП дава възможност документът да бъде попълнен автоматично. За да се възползват от това, физическите лица трябва да разполагат с КЕП или ПИК и да подадат декларацията след началото на месец март. Самоосигуряващите се лица са задължени да подават данъчна декларация единствено по електронен начин.

След 1 март НАП ще предостави на гражданите в своя сайт www.nap.bg ”Предварително попълнена годишна декларация за облагане на доходите на физически лица“, в която автоматично са заредени данните, предоставени от работодателя или платеца на дохода. Освен това агенцията предоставя възможност и за изтегляне на декларация с баркод, която включва автоматична проверка за грешки и може да бъде изпратена по електронен път или на хартиен носител към данъчните. Хората, избрали да не чакат до март, ще трябва да попълнят декларацията си сами и да набавят редица документи и служебни бележки за получени доходи през съответната година.

Физическите лица трябва да декларират получените от тях доходи през 2021 г. в периода от 10 януари до 30 април 2022 г. Крайният срок, обаче, ще бъде 3 май, тъй като 30 април се пада почивен ден. За едноличните търговци и земеделските стопани, избрали данъчно облагане по чл. 50 от ЗДДФЛ, крайният срок е 30 юни, като за тях данъчната кампания започва на 1 март.Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)