Проф. Михаил Илиев: Ще следя за изпълнение на поетите от министър Борислав Сандов ангажименти

В деня за парламентарен контрол, заедно с Десислава Атанасова, русенският депутат от ГЕРБ проф. Михаил Илиев зададе въпрос към Вицепремиера по климатичните политики и Министър на околната среда и водите Борислав Сандов за мерките, които ще предприеме министерството за подобряване качеството на въздуха в Русе. "Въпросът бе във връзка с откритото писмо на граждански организации от Русе за състоянието на въздуха в града.
Министърът не се ангажира с конкретни срокове, но декларира, че в бюджета на министерството ще се заложат средства за газхроматограф и за обновяване на измервателната апаратура в мобилна автоматична измервателна станция за нуждите на РИОСВ Русе.
Препоръчах Министерството на околната среда и водите да изготви конкретна програма със срокове за изпълнение на мерките, предложени в откритото писмо.
Като отчитам огромното значение на проблема за русенци, декларирам, че периодично ще следя за изпълнение на поетите от министър Борислав Сандов ангажименти", заяви проф. Илиев.


Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)