За 10 години населението на Област Русе се е стопило с 23%

Тревожна демографска тенденция в почти цялата страна отчитат от Националния статистически институт. По предварителни данни населението на област Русе към 7-и септември миналата година е 181 460 души, което е с близо 54 000 по-малко отколкото през 2011-а. Тогава в областта са живели 235 252 души. Това означава, че отрицателният прираст е 22.9% при средно за страната около 11.5%. Данните станаха ясни от проведен разговор между заместник областния управител д-р Стефка Караколева и директора на Териториалното статистическо бюро Диана Самхарадзе. По-подробен анализ показва, че областта се нарежда на четвърто място в страната по спад на населението наравно с Разград. Преди нея са единствено Добрич и Видин с -26.30%, Монтана с -24.20% и Силистра с -23.40%. Само столицата увеличава населението си спрямо 2011 година със 189 хил. души или с 14.7%. Във всички останали области е регистрирано намаление, като най-малко е то за областите Пловдив 8.3%, Варна и София, съответно по 10.0%. В крайна сметка се оказва, че в Русе живеят 2.8% от населението на страната, а най-много в София – 22.7%.

Що се касае до разпределението на населението по пол и възраст, на национално ниво категорично броят и относителният дял на децата и лицата в активна възраст намалява. Жените са 3 397 357 или 52.1%, а мъжете – 3 122 957 или 47.9% от населението на страната. В Русенско 52% от населението или 94 912 са жените, а мъжете са 86 548, което е почти 48%. При възрастовите групи най-голям е делът на населението между 18 и 64 години- 58.26% или 105 726 души. Следват ги хората над 65-годишна възраст, които са 49 475 или 27.26%. До 17 години са 14.47% или 26 259 души. В градовете пък от областта 77.24% или 140 155 души. На село живеят 41 305 човека.

Разпределението на населението по възрастови групи показва задълбочаване на процеса на застаряване. Делът на лицата на възраст 65 и повече навършени години се увеличава с 5.4 процентни пункта спрямо 2011 година и с 9.6 процентни пункта спрямо 1992 годна. Очакванията от преброяването са общото население на страната да е 6 520 314 души.

Колкото до актуалните данни за сградите и жилищата, то тенденцията в страната е към леко увеличаване. Понастоящем в Русенско има общо 62 234 сгради, от които 26 849 са в градовете. Жилищата са 123 836, като над 71% от тях или 88 263 са в градовете. Така се оказва, че има и лек спад при броя на жилищата в региона с около 1000, което се дължи най-вече на това, че предимно във вилните зони се събарят постройки.

Важно е да се отбележи, че това са предварителни данни, като до няколко месеца ще станат ясни и окончателните.Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)