Предстои подмяна на съдовете за битови отпадъци в кв. „Ялта“

Във връзка с планираната за 10.01.2022 г. подмяна на съдовете за битови отпадъци в кв. „Ялта“ /ул. „Ниш“ №2,6,10, ул. „Драма“, цялото протежение на ул. „Тетово“, както и ул. „Велес“ - кръстовището с ул. „Тетово“/ Община Русе се обръща към съответните кабелни доставчици с апел за изпълнение на нормативните изисквания за изградени въздушни съобщителни мрежи. Необходимо е да бъде осигурено безпрепятственото движение на специализирани транспортни средства за сметоизвозване, както и обслужване на съдовете.

В тази връзка въздушните съобщителни мрежи следва да бъдат приведени в съответствие с изискванията на Наредбата за правилата и нормите за проектиране, разполагане и демонтаж на електронни съобщителни мрежи.

В случай на неизпълнение Община Русе ще предприеме необходимите мерки по премахване на съответната електронна съобщителна мрежа, съгласно чл. 65 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура.Снимка на Деня

Аспарухово отбеляза Кръстовден