МВР с допълнителни мерки по празниците

В ход е специализирана полицейска операция на територията на ОДМВР – Русе, която ще продължи до 3 януари 2022 г. и в нея ще вземат участие всички структури, съобщиха от полицията. Действията на служителите на реда са насочени към осигуряването на обществения ред и сигурността на територията на областта преди, по време и след коледните и новогодишни празници.
През месец декември по традиция се провеждат множество организирани празнични прояви на обществени места, питейни и увеселителни заведения, туристически обекти и др.; засилва се трафикът на МПС по всички пътни артерии, което допълнително усложнява пътуването в зимни условия; възниква струпване на повече хора около и в търговски и други обекти; а всичко това за втора година ще е в условията на обявена епидемична обстановка.
В тази връзка от ОДМВР – Русе е създадена организация, планират се и се провеждат редица дейности за осигуряване сигурността и спокойствието на гражданите, предотвратяване, пресичане и разкриване на престъпления и правонарушения, спазване на въведените противоепидемични мерки както и за повишаване на безопасността на движението по пътищата, а също и за осъществяване на разяснителна и превантивна дейност сред населението.
Част от предвидените дейности включват следното:
Служители от районните управления провеждат срещи и поддържат ежедневен контакт с органите на местната власт с оглед планиране на общи мерки за безпроблемно протичане на празниците, добър обществен ред и безопасно движение по уличната мрежа в населените места;  провеждат се разговори с ръководителите на частни охранителни фирми и звената за охрана, отговарящи са сигурността в различни обществени обекти, с оглед подобряване на бдителността и пропускателните режими, своевременен обмен на информация и спазване на  изискванията за ограничаване разпространението на COVID-19;
Създадена е организация за засилено полицейско присъствие на обществените места, районите на автогарите и жп гарите и големите търговски обекти; Предвидени са проверки, касаещи превенция и противодействие на правонарушенията, които ще бъдат извършвани съвместно с представители на други контролни органи и институции;
Ще е завишен контролът по пътищата в и извън населените места, с оглед намаляване на нарушенията на ЗДВП и снижаване на травматизма, подпомагане на трафика, в пиковите периоди по празниците на входовете и изходите на населените места и по основните пътни артерии. Ще се следи също и за водачи с рисково поведение, ще се контролират скоростните режими, управлението от неправоспособни и употребили алкохол или упойващи вещества.


 Снимка на Деня

Щрихи от Плевен