Разработиха електронен формуляр за отчет в образованието

Екип от Областна администрация – Русе под ръководството на заместник областния управител д-р Стефка Караколева изготви електронен формуляр за отчет на дейностите по Механизма за обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Електронният формуляр цели да улесни работата на всички участващи институции в процеса по записването и възобновяването посещаването на деца и ученици в учебните заведения в региона. Ключова роля в подготовката на електронната система имаше Десислава Пенчева, която е главен експерт в сферата на образованието в Областната управа в крайдунавския град.

Припомняме, че благодарение на съвместните действия на институциите от септември до началото на този месец са обхванати и записани да учат общо 56 деца и младежи в Русенско, което е с близо 70% повече от предходната година. През изминалата година този брой е бил с 23 по-малко. Тогава 33 лица, които са се били отказали или никога преди не са ходили на детска градина или училище, са влезли в класните стаи. Трябва да се отчете и факта, че през 2020-а децата, подлежащи на обхват, са били дори по-малко: 4394, а сега са с над 200 повече. Наблюдава се и намаляване на отпадналите от системата на образованието деца и ученици. Към края на миналия месец тази година броят им е 54. За същия период на миналата година отпадналите ученици са били 64. Децата в задължителна предучилищна и училищна възраст в Русенско, за които има данни, че не посещават учебни заведения или т.нар. деца за обхват са 4625, като 1523 от тях са на възраст между 5 и 7 години. Болшинството от тях или близо 90% са в чужбина. Те попадат в системата, защото до 16-годишна възраст могат да се върнат в България и да продължат обучението си.

„Благодаря на всички, които станахте съмишленици на нашето предложение за изготвянето на типов модел за отчет и затова, че ни изпратихте своите предложения, какво да включим в него! В съвместната ни работа, сме се убедили, че обратната връзка между нас като ангажирани страни и добрата комуникация са водещ момент, с цел хармонизиране на действията и повишаване ефективността на екипите за обхват.

Считам, че обменът на информация за свършеното, освен регулярните ни срещи, ще подобри в още по-голяма степен комуникацията и координацията между нас, а и по този начин ще се унифицират получените данни, по-лесно ще ги обобщаваме и систематизираме. Формулярът, който сме изготвили, би улеснил нашата работа, а и може да се превърне в една добра практика в цялата страна.“

Стандартизираната дигитална бланка е разработена чрез приложение на Google и съдържа над 20 въпроса за попълване.

В началото на януари 2022-а формулярът ще бъде попълнен от всички членове на екипите за последния отчетен период през 2021 година. След това ще бъдат обобщени данните. При необходимост ще се направят корекции и ще бъде изпратен в Министерството на образованието и науката като пример за „добра практика“, създадена от екипа на Областна администрация – Русе.

 Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)