Русе има стратегия за събитиен и културен хъб

Областният управител Борислав Българинов представи пред медиите в Русенско разработената дългосрочна стратегия за развитие на туристическия регион. Той посочи, че тя е необходимо условие за провеждане на целенасочена политика в подкрепа на туризма.

„От друга страна, заедно с моя екип сме на мнение, че това не е достатъчно за развитие на сектора на практика. Затова през последните месеци, наред с поставените цели за прилагане на решения за облекчаване на трафика и ефективното му управление, ние съсредоточихме усилия и в посока разработване на краткосрочен план за „оживяване“ на туризма и създаване на необходимите предпоставки за утвърждаване на дестинацията като търсена на първо време.“, коментира още Българинов.

„В рамките на същия сме мотивирани да обединим усилия не само на ниво област, но и да надградим кооперирането със съседните на Русе области, приобщавайки към идеята за туристически припознат общ регион и Румъния, в частност окръг Гюргево.“, допълни областният управител.

Сред постигнатото е, че заедно с партньорите от Окръжен съвет – Гюргево вече е консолидирана позицията около намерението за насищане с богата  културно-туристическа програма 2022 година. Очаква се тя да бъде обявена за Година на туризма в Общия Еврорегион Русе – Гюргево.

„Устремени сме към тази цел и ще задълбочим работните процеси по развиване и прилагане на идеята още повече, че 2022 година е значима и поради още две обстоятелства – отбелязваме 20 години Еврорегион Данубиус и 15 години членство на България и Румъния в Европейския съюз.“, заяви Българинов.

Предвижда се организирането на кампания с медии от България и Румъния, в рамките на която да бъдат представени маршрути, събития, обекти и културни богатства, с дегустации на типични за регионите храни и напитки. Още в първите дни на новата година ще стартира планирането на тези събития, като в перспектива се възнамерява те да бъдат надградени с посещения в Букурещ и София. Като естествено продължение на кампанията, започват и преговори за провеждането през 2022 година на Регионална конференция по въпросите на туризма, културата и творческите индустрии с международно участие.

Предвижда се създаването на хъб за културен и събитиен туризъм. На място в този хъб ще се предлагат условия за интелектуален обмен, развитие на социални контакти и предоставяне на алтернативни възможности за културен и събитиен туризъм. Насочеността на хъба ще е ориентира предимно за лица на възраст 16+ години. Предвижда се внедряването на висок клас технологии и ползването на интерактивни способи за комуникиране с аудиторията. Към инициативата за създаване на хъб за културен и събитиен туризъм в Дунавски туристически регион е заявена писмена подкрепа от страна на Министерство на туризма. В началото на следващата година стартира и идентифицирането на най-подходящото място за изграждането на такова средище за срещи и събития, като изборът ще бъде сред най-емблематичните за града сгради, които са държавна собственост.

„И тъй като предизвикателствата на новото време изискват високо технологично мислене, с моя екип направихме анализ на технологичната инфраструктура в Русе. В рамките на същия установихме, че на първо място липсват условия за сформиране на старт-ъп и технологична среда, на второ – липсва адекватна подкрепа от страна на местна и държавна власт и целенасочени стимули  в развитието на потенциала на младите. Личното ми убеждение е, че младите притежават неизчерпаем ресурс и тяхната продуктивност, инициативност и креативност трябва да бъдат поощрявани. За преодоляването на този дисбаланс с моя екип стартираме задълбочено проучване и разговори за създаване на споделено работно пространство за млади предприемачи, където те да обменят идеи, да организират събития и да създават добавена стойност за общественото икономическо развитие.“, сподели още Българинов.

Последните две намерения са едновременно част от мероприятията на областния управител за провеждане на ефективно управление на държавната собственост.

В пресконференцията участваха още заместник областните управители Синан Хебибов и д-р Стефка Караколва, главният секретар на администрацията Симеон Иванов, както и експертите от Областна администрация – Русе.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"