ОИЦ - Русе отбеляза 10-тия си рожден ден

С информационно събитие за медиите на тема „ Напредък в изпълнението на програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове през програмен период 2014 – 2020“ днес Областният информационен център отбеляза своя десети рожден ден.

За 7-годишния период в област Русе са сключени 1457 договора по оперативните програми и по част от мерките  на Програмата за развитие на селските райони  на обща стойност  над половин милиард лева, от които  над 430 млн. лева БФП, отбеляза в презентацията си експертът Диана Аврамова. Най-много проекти са реализирани или са в процес на реализиране в община Русе  - 1215, на второ място се нарежда община Бяла с 57, следват я Сливо поле с 55, Иваново с 40, Ветово с 38, Две могили с 26, Борово с 19 и Ценово с 9.

Най-много договори в областта са сключени по ОП „Иновации и конкурентоспособност“  – 1130 за над 90 млн. лева БФП. В тях се включват и част от финансовите средства, които бяха получени от фирмите за компенсация на последствията от пандемията, съобщи Аврамова. Тя запозна журналистите и напредъка по усвояване на средствата на национално ниво по различните програми.

„Като част от Мрежата от 27 областни информационни центъра в страната през първата година на пандемията русенският екип активно съдейства на бенефициентите да подадат своите предложения за получаване на безвъзмездна подкрепа заради последствията от Ковид пандемията“, уточни управителят на ОИЦ Камелия Махакян. И подчерта, че през всичките години на своето съществуване центърът се е старал да популяризира на достъпен език сред гражданите Политиката на сближаване на ЕС, възможностите, които европейските фондове дават за развитие на региона и да насърчава потенциалните бенефициенти да се възползват от тях. „Активната и отговорна работа на експертите в ОИЦ, които през годините повишаваха непрекъснато своя капацитет, помогна центърът да стане разпознаваем и все повече хора да търсят безплатните му услуги“ –каза още Махакян и благодари на всички колеги, вкл. и на тези, които са работили в ОИЦ в различни периоди и са дали своя принос.

В резултат за десетте години от своето създаване до момента Областният информационен център – Русе е реализирал над 350 информационни събития. Повече от 8 000 граждани, представители на местните власти, бизнеса, неправителствения сектор, културни институции  и други заинтересовани страни са консултирани относно възможностите, които предоставят ЕСИФ  и финансираните от тях програми, условията и начина на кандидатстване по различните процедури. Над 100 са подготвените от центъра информационни материали, сред които и издания с добри практики в област Русе и изложби с интересни и важни за града и региона проекти, реализирани с европейски средства.

На финала на срещата екипът на ОИЦ-Русе благодари и на медиите, един от важните информационни канали, по който неговите инициативи и услуги получиха популярност.  Както се полага в такива случаи, „рождениците“ изненадаха гостите си с торта и с най-новото си издание „Проекти, финансирани от ЕСИФ в област Русе“.  

 

 

 Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)