Създават пет мобилни центъра за рециклиране на отпадъци

Проведоха се встъпителни пресконференции по проект „Мерки за подобряване управлението на отпадъците в общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово“.

Проектът се финансира по програма ,,Опазване на околната среда и климатични промени“ от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Той предвижда създаване на 5 мобилни центъра за рециклиране на отпадъци, поставяне на 28 контейнера за строителни отпадъци, поставяне на 96 съда за разделно събиране на отпадъци в административните сгради и закупуване на биошредер за Община Русе.Снимка на Деня

Прогноза за времето в Плевен и областта - 5 май