Започва изплащането на възнагражденията за участниците в изборите

Община Русе уведомява гражданите, че възнагражденията на представилите удостоверения за банкови сметки ще бъдат преведени по банков път до 13 декември.

За останалите граждани, неподали удостостоверения за банкови сметки, изплащането на възнагражденията ще се осъществява в приемната в Община Русе.

Извън посочените дни изплащането ще се извършва от касата на Община Русе при входа от страната на ул. “Д-р Петър Берон“ в работните дни от 8:30 ч. до 12 ч. и от 13 до 16:30 ч.

Последният работен ден с граждани за 2021 г. на касата ще е 23 декември.

Първият работен ден от новата година с граждани ще е на 5 януари 2022 г.

За да се избегнат опашки, Община Русе призовава гражданите да спазват графика.

 

 Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"