Социологическо изследване помага на Община Русе за развитието на културния сектор

Русенското сдружение „Стенд Арт“ публикува резултатите от социологическо изследване на тема културно потребление и визии за добро управление в сферата на културата. Изследването е първо по рода си за Община Русе и полага основите на една устойчива практика по интегриране на изследователската дейност в процеса на развиване и усъвършенстване на културните политики. Проучването, в рамките на което са проведени три фокус групи с типологично различни граждани, очертава ключовите проблеми пред развитието на културния сектор, предлагането и потребяването на културни продукти, през погледа на русенци.

Анализът на резултатите показва необходимостта от спешно реанимиране на културния живот, особено в открити градски части, така че културните инициативи да бъдат достъпни за възможно най-много хора, дори тези, които по принцип остават встрани от него. Участниците в дискусиите споделят желанието си за връщане на „празничността“ и „живителните сили“ на града – цел, която е най-лесно постижима чрез насищане на средата с културно предлагане. Идентифицирани са още необходимостта от засилване ролята на културните институти в общността, отваряне на културния живот към периферията на града и малките населени места, подкрепа за гражданския сектор с цел разнообразяване културното предлагане, укрепване на връзката между културата и другите обществени сфери, и особено образованието. Освен изводи, основани на споделените от изследваните лица мнения, проучването предлага и конкретни препоръки за по-добро управление на културния сектор в Община Русе.

Изследването е реализирано от социолога и председател на сдружение „Стенд Арт“ – Ваня Георгиева, и е финансирано по Програма „Култура“ на Община Русе.

Резюме на резултатите от проучването и пълния текст на анализа са публикувани на уебстраницата на сдружение „Стенд Арт“ – www.standartbg.com/culture.

 



Снимка на Деня

Прогноза за времето в Плевен и областта - 5 май