От недостиг на квалифицирани млади специалисти се оплаква бизнеса

Недостигът на квалифицирани млади специалисти и незадоволителното състояние на пътната инфраструктура са някои от най-съществените проблеми, пред които са изправени предприемачите от Русенско. Това бе потвърдено и на провела се по-рано през деня среща между заместник областния управител Синан Хебибов и ръководството на „Дунавски драгажен флот“ АД. Сред проблемите, които бяха обсъдени са липсата на обучени кадри в сферата на инженерството и механиката. Най-проблематична е ситуацията с незаетите работни места за стругари, заварчици, корпусници и шлайфисти. Според Хебибов е крайно необходимо професионалното образование да започне да отговаря на реалните потребности на бизнеса. „Трябва да се разработят учебни програми, по които да се подготвят специалисти с адекватни на съвременността знания, както и да се даде възможност за стажове във водещи предприятия, които впоследствие да поемат ангажимент към обучаващите се за осигуряване на работа.“, коментира още Хебибов. „Сега най-добрите ни специалисти в тези сфери са вече на преклонна възраст. Странното е, че заплащането е добро, но няма млади хора, готови да се занимават с това. Най-вероятно причината се корени и в доскорошната неособено целенасочената държавна политика, както и в неразбирането от страна на обществото на плюсовете от подобна работа.“, допълни още заместник областният управител.

Обсъдена бе и нуждата от спешен ремонт на основния път, водещ към пристанище „Дунавски Драгажен флот“, което е от регионално значение. Пътният участък е с дължина от около километър и е общинска собственост, но за съжаление повече от двайсет години нищо не е предприето. В района се намират близо 20 фирми, а дупките по трасето затрудняват логистичната дейност.

Същевременно обаче родните предприемачи в лицето на Цветомир Иванов и Петър Иванов не се отказват и продължават да търсят нови възможности за разширяване на дейността си и привличане на чуждестранни инвеститори. Във фирмата работят около 100 служители, като предприятието разполага с четири тласкача, два драгиращи кораба, девет баржи и три 40-тонни кранове, служещи за разтоварване. Компанията „Дунавски драгажен флот“ АД  е профилирана в добива и преработката на инертни материали, корабно-ремонтната дейност, транспорта по река Дунав и пристанищната дейност. Идеята е през следващите няколко години акцент да бъде поставен най-вече върху разширяването на възможностите за ремонт на кораби от цяла Европа и по-конкретно започването на ремонти на подводната част на речните съдове. За момента компанията се е профилирала в ремонтите на надводната част на корабите и сред лидерите в страната. Според мениджмънта на фирмата, която е разположена на площ от близо 200 декара и се намира в непосредствена близост до Дунав мост, е необходимо да се помисли и за изграждането на поне един шлюз по поречието на реката, така че нивото на Дунав да се поддържа в определени граници. Това ще е от полза най-вече за целогодишния корабен трафик по река Дунав.

Срещата е част от инициатива на областния управител Борислав Българинов за намиране на решения на някои от най-наболелите проблеми пред бизнеса в Русенско.

 Снимка на Деня

Таен агент? Настимир Ананиев, скрит зад фикус, подслушва Бойко Борисов