Дворовете на детска градина „Радост“ се превърнаха в дом за множество птици

В детска градина „Радост“ приключи работата по Проект „Обичам природата – и аз участвам“, финансиран във връзка с Националната кампания „За чиста околна среда – 2021“ на Министерството на околната среда и водите. В проектните дейности се включиха над 300 деца на възраст от 3 до 7 години. Най-интересни за възпитаниците на детската градина бяха дейностите по изработката и поставянето на хранилки и къщички за птици в дворовете на детската градина на ул. „Богдан войвода“ № 6 и „Дондуков-Корсаков“ № 3. Вследствие на това се увеличиха птиците в тях,  а хранилките започнаха да се зареждат с храна на всеки два-три дни.

Планирани и реализирани бяха следните дейности и инициативи:

-         посещение на децата в Екомузей Русе;

-         направата на разсад за опитно поле;

-         „Нашата земя е нашият дар" –развлечение за Деня на Земята 22.04.2021 г.;

-         грижа за стайните растения и оформяне на зелени кътове в помещенията за деца;

-         фото-конкурс и изложба „Нашата красива България“;

-         създаване на еколаборатории;

-         „Подари дърво“ – инициатива на децата от четвъртите групи;

-         посещение в Младежкия парк и почистване на замърсени пространства;

-         „Вълшебства с вода“;

-         обособяване на екопътека;

-         събиране на природни материали и изработка на предмети от тях;

-         изложба на предмети и сувенири от природни материали и др.

Основните цели на проекта са повишаване на екологичната култура, навлизане на съвременните тенденции за изграждане на ценностна система, ориентирана към екологичен и здравословен живот у децата. По този начин децата от ДГ „Радост“ се обучават и възпитават в трудови навици – опазване, грижа и съхранение на околния свят; осъзнават предимството на общуването с богатството на природата за тяхното социално, познавателно и емоционално развитие. Децата развиват и познавателните и творческите си способности.

Екипът от педагогически специалисти е мотивиран да продължи работата си с нови идеи и форми за екологично възпитание и образование на децата, надграждайки постигнатото.Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)