Клуб “Ехо” към туристическо дружество “Академик" отбеляза 30-годишнина

През 2021 г. академичната туристическа общност на Русенския университет „Ангел Кънчев“ отбелязва 30-та годишнината на туристически клуб „Ехо“ към СТПД „Академик“ .

По този повод са отпечатани юбилейни плакат и картички, организиран бе поход до хижа „Ехо“ с излети в района, вкл. изкачване на връх Юмрука. На този връх, на 28.03.1990 г., 23 преподаватели и служители от Русенския университет учредяват клуб „Ехо“.

На състоялата се в хижата планинарска среща, двадесетте участници – настоящи членове на клуба, бяха поздравени от председателя на Спортно туристическо и природозащитно дружество „Академик“, доц. д-р  Руси Минев, който също е член на клуба.   Гл. ас. Юлия Златева, един от учредителите, разказа интересни моменти от богатия на изяви, предизвикателства и успехи над 30 -годишен календар на клуба.

Инициатор за създаването на клуба и негов ръководител, почти през целия период на съществуването му,  е доц. д-р Пламенка Христова.

Пламенка е добър организатор, планински водач от 1990 г., ръководила и водила е десетки групи за походи, екскурзии, излети, екскурзионни летувания, бригади  на хижите „Ехо” и „Козя стена”, спортни празници, участва в разработването и изпълнението на проекти на дружеството по различни програми и др. 

За своята многогодишна всеотдайна дейност за развитието на туризма сред академичните общности в Русе и страната доц. Христова е награждавана с отличия от дружеството, Русенския университет „Ангел Кънчев”, както и с най-високите отличия на Българския туристически съюз -  медал „Алеко“ и медал за особени заслуги.

По повод годишнината на клуба, за особени заслуги и принос за развитието на туризма, доц. д-р Пламенка Христова е наградена с плакет на Българския туристически съюз.

Отличието ще бъде връчено в начaлото на заседанието на Академичния съвет на РУ днес.Снимка на Деня

Аспарухово отбеляза Кръстовден