Седем горски пожара са регистрирани на територията на „Северноцентрално държавно предприятие“

Животът

19-11-2021, 10:26

Снимка:

архив

Автор:

Velikotarnovoutre.bg

Всичко от Автора

Причина за шест от инцидентите е човешка дейност

Седем низови горски пожара са регистрирани на територията на „Северноцентрално държавно предприятие“ ДП от началото на годината. Предприятието стопанисва държавните горски територии в областите Габрово, Велико Търново, Русе, Силистра и Разград. Справката, изготвена след края на пожароопасния сезон показва, че в шест от случаите огнената стихия е възникнала в следствие на човешка дейност. Само за един от пожарите не е известна причината за запалване. Засегнати са общо 192 дка гори - 183 дка широколистни и 9 дка иглолистни, от които 162 дка държавна собственост, 25 дка общинска собственост и 5 дка частни гори. Според специалистите на предприятието това е в пъти по-малко от предходни години, тъй като според наличната статистика средногодишно на територията на СЦДП възникват 21 пожара, които засягат около 990 дка горски територии. В гасенето на пожарите тази година са участвали 51 служители на предприятието и териториалните му поделения, заедно с 39 огнеборци и 20 доброволци. За справянето със стихиите са използвани 13 пожарни коли и 24 автомобила и тежки машини на горските стопанства. В териториалните поделения на СЦДП в областите Габрово, Велико Търново, Русе, Силистра и Разград са изградени и се поддържат 38 противопожарни депа. През пожароопасния сезон в готовност са 22 специализирани гасачески групи, в които участват 182 служители на стопанствата. Те са оборудвани с определения по нормативна уредба противопожарен инвентар, лични предпазни средства, високопроходим транспорт и минават през инструктаж два пъти годишно. Съгласно действащите планове за защита от пожари всяка година се извършва поддържане на съществуващите и направа на нови лесокултурни прегради и минерализовани ивици, които имат за цел ограничаване разпространението на огъня при възникване на пожар. През 2021 г. с работници и техника на СЦДП са изградени над 120 000 линейни метра нови минерализовани ивици и 38 000 линейни метра лесокултурни прегради. Осъществена е поддръжка на 3000 метра бариерни прегради.

 Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"