Община Русе ще стане член на Асоциацията на общини със селища и територии на културно-историческо наследство

Общинският съвет одобри единодушно Община Русе да стане член на „Асоциация на общини със селища и територии на културно-историческо наследство“.

Тя е учредена през 2014 г., като към момента в нея участват 10 общини – Банско, Балчик, Велико Търново, Горна Оряховица, Дряново, Елена, Несебър, Силистра, Трявна и Столична Община. Основната цел на Асоциацията е да подпомогне, развие и популяризира недвижимото културно наследство и да насърчава развитието на културния туризъм, проучването и обмена на български и чуждестранни добри практики и опит.

Всяка от изброените общини разполага с богато културно и историческо наследство и участието на Русе би допринесло допълнително за неговото развитие.

Еднократният членски внос за участие е 200 лв., а годишният членски внос е в размер на 3200 лв. (той се изчислява спрямо броя на населението на всяка община).

 

 Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"