Общината: Суха и необработвана дървесина следва да се използва за битово отопление

Община Русе напомня на гражданите, че дървесината, използвана за битово отопление, следва да е:

  • суха;
  • необработвана повърхностно с бои, лакове, смоли и лепила;
  • неимпрегнирана или без друга химична обработка;
  • несвързана/примесена с други вещества и материали, включително текстил, пластмаси, гуми или други петролни продукти.

Изискванията са на основание чл. 6 от Наредба №6 от 7 октомври 2019 г. за изискванията и контрола върху дървесината, която се използва за битово отопление /ДВ бр.81 от 2019 г./

Дървесината за битово отопление следва да се съхранява покрита, върху подложки на сухи и проветливи места, осигуряващи отцеждане.Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)