Въведоха временна организация на движение на редица места в Русе

До 6 декември е въведена въвежда временна организация за безопасност на движението (ВОБД) на ул. „Христо Г. Данов” в участъка от кръстовището с ул. „Цариброд” до кръстовището с ул. „Пирот”. това се налага заради изъплнението на обекта: „Реконструкция на Вик мрежи в ЦГЧ, гр. Русе” Част I.

Затваря се за движение на автомобили ул. „Христо Г. Данов” в участъка от кръстовището с ул. „Цариброд” до кръстовището с ул. „Пирот“. Строително монтажните работи (СМР) ще се извършват по схема от проекта.

Движението на МПС и пешеходците ще се осъществява по обходен маршрут, както следва: по ул. „Цариброд”, ул. „Епископ Босилков” и ул. „Княжеска”.

Призовават се водачите на автомобили да спазват стриктно временната организация на движение и поставените пътна сигнализация, съгласно проекта.

До 30.12.2021 г. се въвежда временна организация за безопасност на движението в местност „Под Ормана“ за обект: „Пълначна станция за зареждане на транспортируеми съоръжения под налягане и МПС с природен газ, пропан бутан и светли горива (бензин и дизел), с външно ел. захранване СрН 20 кV, БКТП 20/0,4 кV, водопроводно отклонение, пътна връзка и присъединителен газопровод”.

По проект Под Ормана пътят не се затваря за движение на МПС. Заема се част от уличното платно в района на обекта.

До 10.11.2021 г. включително продължава временната организация за безопасност на движението (ВОБД) на ул. „Стремление” в кв. „Долапите“ за обект: ”Реконструкция и доизграждане на Вик мрежи в кв. „Средна Кула“ и кв. „Долапите“, изграждане на отвеждащ колектор и реконструкция на прилежащата Вик мрежа”.

Поради изграждане на битова и дъждовна канализация в кв. Долапите, ул.  „Стремление“ се затваря за движение на МПС в участъка от ул. „Свиленград” до ул. „Хан Кардам“.

Движението на МПС се осъществява от ул. „Стремление” - отворения участък двупосочно по ул. „Хан Кардам” с повишено внимание и при стриктно спазване на поставената пътна сигнализация, съгласно проекта.

До 10.11.2021 г. включително продължава временната организация за безопасност на движението (ВОБД) на ул. „Белослав” в кв. „Долапите“ за обект: ”Реконструкция и доизграждане на Вик мрежи в кв. „Средна Кула“ и кв. „Долапите“, изграждане на отвеждащ колектор и реконструкция на прилежащата Вик мрежа".

Поради изграждане на битова и дъждовна канализация в кв. „Долапите“, ул. ,Белослав” се затваря за движение на МПС в участъка от ул. „Хан Персиян“ до ул. Хула”.

Движението на МПС се осъществява по обходен маршрут: от ул. „Хан Пресиян” по улиците „Кремиковци”, „Владая” и „Кула” с повишено внимание и при стриктно спазване на поставената пътна сигнализация, съгласно проекта.

До 10.11.2021 г. включително продължава временната организация за безопасност на движението (ВОБД)  на ул. „Карнобат” в кв. „Долапите“ за обект: ”Реконструкция и доизграждане на Вик мрежи в кв. „Средна Кула“ и кв. „Долапите“, изграждане на отвеждащ колектор и реконструкция на прилежащата Вик мрежа”.

Поради изграждане на битова и дъждовна канализация в кв. „Долапите“, ул. Карнобат” се затваря за движение на МПС в участъка от ул. „Елисейна” до ул. „Стремление”.

Движението на МПС се осъществява по обходен маршрут: от ул. „Стремление” по улиците „Боженци” и „Поп Харитон” с повишено внимание и при стриктно спазване на поставената пътна сигнализация, съгласно проекта.

До 15.11.2021 г. включително продължава временната организация за безопасност на движението (ВОБД)  на ул. „Говедарци“ в кв. „Долапите“ за обект: ”Реконструкция и доизграждане на Вик мрежи в кв. „Средна Кула“ и кв. „Долапите“, изграждане на отвеждащ колектор и реконструкция на прилежащата Вик мрежа“.

Поради изграждане на битова и дъждовна канализация в кв. „Долапите“, ул. „Говедарци” се затваря за движение на МПС в участъка от ул. „Свиленград“ до ул. ,Божурище”.

Движението на МПС се осъществява от ул. „Божурище” по улиците „Созопол” и „Боженци” с повишено внимание и при стриктно спазване на поставената пътна сигнализация, съгласно проекта.

До 15.11.2021 г. включително продължава временната организация за безопасност на движението (ВОБД)  на ул. „Тополовград” в кв. „Долапите“ за обект: ”Реконструкция и доизграждане на Вик мрежи в кв. „Средна Кула“ и кв. „Долапите“, изграждане на отвеждащ колектор и реконструкция на прилежащата Вик мрежа”.

Поради изграждане на битова и дъждовна канализация в кв. Долапите, ул. „Тополовград” се затваря за движение на МПС в участъка от ул. „Мануш войвода” до ул. „Несебър".

Движението на МПС се осъществява по обходен маршрут: от ул.  ,Мануш войвода” по улиците „Бяла черква", „Несебър", „Белослав” и „Албена”, с повишено внимание и при стриктно спазване на поставената пътна сигнализация, съгласно проекта.

До 20.11.2021 г. включително продължава временната организация за безопасност на движението (ВОБД) на ул. „Кула“ в кв. „Долапите“ за обект: ”Реконструкция и доизграждане на Вик мрежи в кв. „Средна Кула“ и кв. „Долапите“, вграждане на отвеждащ колектор и реконструкция на прилежащата Вик мрежа”.

Поради изграждане на битова и дъждовна канализация в кв. „Долапите“, ул. „Кула“ се затваря за движение на МПС в участъка от ул. „Белослав“ до ул. „Кремиковци“.

Движението на МПС се осъществява по обходен маршрут: от ул. „Белослав“ по улиците „Владая” и „Кремиковци”, с повишено внимание и при стриктно спазване на поставената пътна сигнализация, съгласно проекта.Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"