Най-много туристи от Румъния, Германия и Полша сме посрещнали през август

Туризъм

04-11-2021, 17:16

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Приходите от нощувки в област Варна през последния летен месец са 95.3 млн. лв., заетостта на леглата в местата за настаняване е 70.6%

През август 2021 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в област Варна са функционирали 386 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 24.4 хил., а на леглата - 58.7 хиляди, съобщават от Териториално статистическо бюро Североизток.

В сравнение с август 2020 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 4.6%, а на леглата в тях - с 11.3%.

Общият брой на нощувките в областта във всички места за настаняване, регистрирани през август 2021 г., е 1 284.0 хил., или с 63.3% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голям ръст на нощувките (със 78.6%) се наблюдава в местата за настаняване с 3 звезди.

Чуждите граждани са реализирали 967.6 хил. нощувки, а българските - 316.4 хиляди.

През август 2021 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 81.1% от общия брой нощувки на чужди граждани и 38.3% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 25.0% от нощувките на български граждани и 13.6% - на чужденци, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 36.7 и 5.3%

През август 2021 г. най-много нощувки са реализирали гостите от Румъния, Германия, Полша и Чехия.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване в област Варна през август 2021 г. се увеличава с 46.2% в сравнение със същия месец на 2020 г. и достига 272.4 хиляди. От всички пренощували лица 30.6% са българи, като 39.0% от тях са нощували в хотелите с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 3.7 нощувки.

Пренощувалите чужденци са 189.1 хил., като най-висок e делът на гостите от Румъния - 56.1%, след тях се нареждат тези от Германия - 14.1%, от Полша - 9.5% и от Украйна - 3.1%.

Хотелите с 4 и 5 звезди са предпочитани от 79.5% от чуждите граждани, като средният брой реализирани нощувки в тях е 5.2

Общата заетост на леглата в местата за настаняване в областта през август 2021 г. е 70.6%, като тя е най-висока в хотелите с 4 и 5 звезди - 85.1%. В сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата се увеличава с 22.2 процентни пункта, като най-голямо е увеличението при хотелите с 4 и 5 звезди - с 26.1 процентни пункта.

Приходите от нощувки през август 2021 г. в област Варна достигат 95.3 млн. лв., или с 94.8% повече в сравнение с август 2020 година, като 78.5 млн. лв. са от чужди граждани, а 16.8 млн. лв. - от български граждани. Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"