81 акта за месец написа „Северноцентрално държавно предприятие“

6837 проверки са извършили служителите на 16 стопанства от „Северноцентрално държавно предприятие“ ДП за месец октомври 2021 г. Предприятието стопанисва държавните горски територии в областите Габрово, Велико Търново, Русе, Силистра и Разград. В периода 04-31.10.2021 г. горските са проверили 564 моторни превозни средства, превозващи дървесина, 269 други физически лица и са извършили 620 инспекции на обекти за дърводобив. В резултат на проверките са задържани два автомобила, четири моторни триона и девет каруци. Три от каруците са задържани през последната седмица на месеца, в която са проведени общо 1157 инспекции в обхвата на предприятието. За същият период, служителите на СЦДП и териториалните му поделения са съставили 18 акта за установяване на административно нарушение на заловените бракониери. Общият брой на съставените актове за месец октомври е 81, като всички те са издадени въз основа на Закона за горите. При извършените проверки на ловци не са констатирани нарушения на Закона за лова и опазване на дивеча.Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"