Затваря се временно участък от ул. „Св. Димитър Басарбовски“

За периода от 03.11.2021 г. до 21.01.2022г. включително се затваря за движение на автомобили ул. „Св. Димитър Басарбовски“ в участъка от пресичането на ул. „Св. Димитър Басарбовски“ с жп линия на км 7+508 на жп възел Русе, междугарие: Русе запад – пост 3 Русе (до фирма „Електро метал“) до след дъговия мост на бул. „България“ (КПС 10). Промяната се налага във връзка с изпълнение на обект: „Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в кв. Средна Кула и кв. Долапите, изграждане на отвеждащ колектор и реконструкция на прилежащата ВиК мрежа“.

Движението на МПС да се осъществява по обходен маршрут, както следва:

-              В посока към кв. "Средна Кула" по ул. „Стефан Стамболов“, пътен възел Охлюва, бул. „България“ и пътната връзка при Гредовия мост към път III-501 Русе-Иваново-Бяла;

-              В посока от кв. "Средна кула" по пътната връзка при Гредовия мост към бул. „България“;

Автобусите по градска линия №7 и по междуселищната линия Русе-Басарбово ще се движат по същите обходни маршрути.

Умоляват се водачите на автомобили да спазват стриктно временната организация на движение и поставените пътни знаци и табели, съгласно проекта, а пътуващите с обществения транспорт да се пренасочат към спирките по посочените по-горе обходни маршрути.

 Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"