Откриха 60-тата международна научна конференция на Русенски университет

В навечерието на Деня на народните будители, Русенският университет „Ангел Кънчев“ откри 60-тата си международна годишна научна конференция, повеждаща се съвместно със и Съюза на учените – Русе, с водеща тема: „Нови индустрии, дигитална икономика, общество – проекции на бъдещето IV". Научното събитие се провежда в периода 28-30 октомври 2021г., като включва пленарна сесия и  28 паралелни виртуални тематично обособени сесии, в които изследователи от 17 държави в Европа и Азия, представят 314 научни доклада.

Конференцията, бе открита от проф. д-р Диана Антонова – зам.-ректор по научноизследователската дейност, която приветства участниците в залата, както и многобройните изследователи, присъстващи онлайн.

Ректорът на Русенския университет- акад. Белоев поздрави участниците, след което изнесе пленарен доклад на тема: „Модернизация на висшето образование в България и роля на регионалните университети“.

Научното събитие продължи с още два пленарни доклада. Доц. д-р Ангел Кунчев – Министерство на здравеопазването, Главен държавен инспектор по здравеопазване, изнесе доклад на тема: „Заключения наложени от пандемията в областта на общественото здравеопазване“, а Доц. Матео Роси – Университет Санио, Бенвенуто, Италия и доцент по корпоративни финаси в LUISS, Рим, Италия представи доклад на тема: „ESG (околна среда, социален контрол и управление)  и корпоративни финасови резултати: посредническата роля на зелените иновации. Примери от европейски фирми.“

Темите на пленарните доклади са  актуални за нашето съвремие и предизвикват интереса не само на научните среди, но и на цялото общество.  

 

 

 

 

 Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"