Експериментално залесяване ще прави ЮЗДП в Петрич и Сандански

Учени обменят опит за спасяване на горите в Югозапада

В южните държавни горски стопанства – Петрич, Сандански и Гоце Делчев ще се направят експериментални залесявания с устойчиви на засушаване дървесни видове: космат дъб, пърнар, корков дъб, каменен дъб, валонея, брутски бор, атласки кедър, обикновен кипарис и черен бор. Учени обменят опит за спасяване на горите в Югозапада и в останалите райони на страната. Няколко научни изследвания прогнозират изместване на горските растителни зони, благоприятни за отглеждане на основни стопански дървесни видове като дъб, бук, смърч. През изминалия сезон горски експерти от ЮЗДП и природозащитната организация WWF проведоха няколко теренни проучвания, по време на които подбраха подходящи обекти за наблюдение на биологичното разнообразие. То ще започне през следващата година и ще включва наблюдение основно на птици и насекоми.Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)