Въвежда се временна организация на движението в местност „Над линията“

До 27.12.2021 г. включително на локалното платно в местност „Над линията“ (до сервиза на „Скания“) ще се заеме част от уличното платно без да се извършва разкопаване по него.

Временната организация на движението се налага във връзка с изпълнение на обект „Пътна връзка в ПИ с идентификатор 63427.227.18 по КККР на гр. Русе за склад за прикачен селскостопански инвентар в ПИ с идентификатор 63427.227.10, местност „Над линията“, гр. Русе“.

Движението на МПС ще се осъществява по незаетата част на пътя, със заобикаляне на препятствието.

Умоляват се водачите на автомобили да спазват стриктно временната организация на движение и поставените пътни знаци и табели, съгласно проекта.Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)