Удължава се срокът на конкурс „Знание и растеж“ за 2021/2022 г.

Поради постъпили редица запитвания и усложнената епидемична обстановка, Фондация „Русе – град на свободния дух“ удължава крайния срок на конкурса за проектни предложения по програма „Знание и растеж“ за 2021/2022 година до 17:30 часа на 5 ноември 2021 г.

Конкурсът цели да бъдат подкрепени проекти в областта на науката, образованието, новите технологии, личностното израстване и историята. Основен приоритет в проектните предложения трябва да бъде получаването и споделянето на знания и затвърждаването им с личен опит. Фокусът е върху обединяването на различни организации и институции в намирането на решения, които носят дългосрочна полза за възможно най-много хора и за развитието на Русе.

В конкурса могат да участват културни и образователни институции, неправителствени организации и читалища. Едно от задължителните условия е кандидатите  да имат собствен финансов принос  в размер на 30% от стойността на проекта. С приоритет ще бъдат разглеждани проекти, които обединяват повече от три институции или организации, активно участващи в реализирането на проекта и предлагат над 50 % собствен финансов принос.

Максималната продължителност на проектите e 12 месеца, а реализацията им обхваща периода 1.01.2022 г. – 31.12.2022 г.

Повече информация е публикувана в Насоките за кандидатстване, в сайта на Фондация „Русе-град на свободния дух“ www.free-spirit-city.eu.

За улеснение на кандидатите са планирани консултации с експерти на Фондация „Русе-град на свободния дух“. За целта е необходимо да се свържете с екипа на телефон 0879 928 718/ 0886 002 940  или на електронен адрес: [email protected]   

Документите трябва да бъдат попълнени на български език, разпечатани на хартиен носител и да се представят на адрес: гр. Русе, бул.“Скобелев“№45, сградата на СБА. Поради ограничения достъп в сградата в изпълнение на противоепидемичните мерки документите се оставят на специално обособено за целта място във входа на сградата до 17:30 часа на 5 ноември 2021 г.

Попълненият апликационен формуляр (Приложение1) в Word трябва да бъде изпратен и на e-mail: [email protected]

Проектите ще се оценяват от комисия, утвърдена с решение на Управителния съвет на Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“. Резултатите ще бъдат обявени на сайта на Фондацията: www.free-spirit-city.eu (Секция “За нас” >> Подсекция „Конкурс 2021/2022 година – Резултати”) не по-късно от 25 ноември  2021 г.Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"